Personen- en familierecht

Het gaat hierbij om de rechtsregels betreffende de persoon, de familieband en huwelijk/geregistreerd partnerschap.

 

  • echtscheiding (als advocaat van één van partijen of als bemiddelaar)

  • verdeling van goederengemeenschap

  • afrekening huwelijkse voorwaarden

  • vaststellen of wijziging van partner- en/of kinderalimentatie

  • ouderlijk gezag en regelingen van omgang met kinderen

  • wijziging voor- en of achternaam

  • curatele/bewind en mentorschap

 

terug